Magic White

Prachtige witte tanden voor iedereen

 

  • De allernieuwste techniek voor het tanden bleken
  • Veilig, pijnloos (geen peroxide) en snel u tanden laten bleachen.
  • In 21 minuten prachtig witte tanden.
  • Kennismakingsprijs nu € 75.00 (normaal € 99.00)
  • Reserveren via 0118 853800

Wat is het bleachen van de tanden precies?

Het bleachen van de tanden gebeurt door de combinatie van de tandblekende component MAGIC ZERO en het contact met het licht, rechtstreeks op het tandoppervlak. De tandblekende componenten reinigen grondig het tandoppervlak en de aangetaste delen van de tand zonder evenwel het tandglazuur te beschadigen. De positieve effecten van de behandeling kunnen na 3 tot 6 maanden wegebben. U kunt de behandeling echter zo vaak herhalen als u wilt, aangezien het 100% cosmetische product het tandglazuur absoluut niet aantast.

Mogelijke oorzaken van de behandeling:

  • Externe verkleuring van de tand (tabak, koffie, sauzen, thee, voeding,..).
  • Interne verkleuring van de tand (zachte fluorose of gekleurde tetracyline)
  • Genetische vergeling van de tanden
  • Andere verkleuring van de tanden

Vaaknagebootst, maar nooit geëvenaard!

Er zijn op internet gelijkaardige producten te vinden. Let echter op voor kopieën en namaak! Wij zijn de enigen ter wereld die een alternatieve oplossing bieden voor een behandeling met carbamide- of waterstofperoxide. Kies altijd voor het origineel!

Werken in alle veiligheid.

De toestellen van Magic White beantwoorden aan de CE-normen. Wat betekent dat? De toestellen moeten het productiecharter respecteren van de Europese Unie.

Waarom witte tanden ?

In de moderne maatschappij is een mooi gebit sociaal gezien erg belangrijk. De meeste mensen laten hun tanden bleachen om er mooier uit te zien en zich beter te integreren in hun sociale omgeving. Wie zich goed in zijn vel voelt, kan zijn leven beter aan en zijn toekomst beter in eigen handen nemen.

Faq over tanden bleken

Tanden bleachen via LED-verlichting is een procédé uit de cosmetica dat moet worden uitgevoerd door professionals. Witte tanden zijn onlosmakelijk verbonden met een mooie glimlach. Dit procedé is erop gericht omvanuit esthetisch oogpunt de tanden weer al hun glans te geven. Deze technologie om tanden te bleken is er maar één van de vele die op de schoonheidsmarkt bestaan.

Hoe kan LED-verlichting voor wittere tanden zorgen?

Over het algemeen is slechts één bezoek nodig aan uw specialist om de tanden efficiënt te bleachen. De gel Magic Zero bevat tandblekende componenten die veel efficiënter werken dan deze die u over het algemeen in de handel vindt. Na het aanbrengen van de gel op het gebit, wordt deze blootgesteld aan de spciale verlichting, waardoor de diepgaande reiniging van de tanden gemakkelijker wordt. Een dergelijke behandeling duurt slechts 21 minuten en de resultaten zijn dadelijk zichtbaar.

Is het bleachen van de tanden met LED-verlichting efficiënt?

Deze methode levert snel efficiënte resultaten op, zeker in vergelijking met andere beschikbare methodes. Het spreekt vanzelf dat het resultaat uiteraard ook afhangt van de toestand van het gebit van de patiënt. Voor u overweegt uw tanden te laten bleken, is het aangewezen de oorzaken te kennen die aan de basis liggen van de verkleuring van het gebit. Dat kan immers aan verschillende factoren te wijten zijn. De belangrijkste leggen we hier even onder de loep.

Ouderdom?

De leeftijd heeft niet alleen een impact op ons lichaam, maar ook op ons gebit en op de kleur ervan. Dat tanden met de jaren vergelen is dus ook een volkomen natuurlijk verschijnsel.

De voeding?

Eten en drinken verkleuren het gebit. Rode wijn, soda, koffie, chocolade enz. kunnen allemaal de tanden een zwarte kleur geven. Vergeten we ook niet dat tabak ontegensprekelijk de tanden doet vergelen.

Ongeval?

Bij een ongeval, een breuk of een schok, kan alle schade aan de tanden ervoor zorgen dat ze zwart worden.

Antibiotica?

Het gebruik van veel antibiotica op jeugdige leeftijd kan het gebit doen vergelen. Er zijn heel wat situaties waarin uw specialist u zal afraden om uw tanden te laten bleken. Dat is bijvoorbeeld het geval als er gaten zitten of onregelmatigheden zitten in uw hoektanden. In dat geval is het niet mogelijk om de tanden gewoonweg te bleachen met een gel. Tanden bleken wordt voorts ook afgeraden aan zwangere vrouwen en aan vrouwen met borstkanker.

Zijn er vervelende bijwerkingen mogelijk als u uw tanden laat bleken ?

Geen gevoeligheid, geen bijwerkingen.

Is het bleachen van de tanden gemakkelijker in het ene geval dan het andere ?

Over het algemeen is het zeer gemakkelijk om gele tanden te bleachen. Het behandelen van grijze tanden is moeilijker. De beste manier om de kansen op een geslaagde behandeling te kunnen inschatten, bestaat erin om er met uw tandarts over te praten.

Hoe lang duurt het tot ik resultaten mag verwachten?

Gelijk na de behandeling met de gel MAGIC ZERO zijn de resultaten al te zien. En bij een aanhoudende behandeling worden de tanden almaar witter. De meeste patiënten die voor het bleachen van hun tanden gebruik maken van de combinatie van de gel MAGIC ZEO en de LED-verlichting, zien al na 21 minuten een duidelijk resultaat (2 9 tinten verschil).

Hoe lang blijven de tanden na de behandeling wit?

Gemiddeld blijven de tanden 6 tot 9 maanden na de behandeling wit, maar hethangt natuurlijk af van de individuele kenmerken en levenswijze van elke patiënt. De tanden zullen langer wit blijven als u geen thee, koffie of rode wijn drinkt en niet rookt…

Als u uw witte gebit wilt blijven houden, is het aangewezen om ook één keer per jaar een behandeling te laten uitvoeren met aterstofperoxide of te kiezen voor een tussentijdse behandeling van carbamideperoxide. Het is mogelijk om samen met uw specialist een planning op te stellen.

Komt iedereen in aanmerking voor een behandeling om de tanden te laten bleachen?

Nee. Hoewel een behandeling in de meeste gevallen mogelijk is, zal het procédé voor een aantal mensen helemaal niet werken. En dat terwijl anderen dus wel dadelijk of hoogstens na enkele dagen al een duidelijk resultaat zullen zien. Om precies te kunnen inschatten hoe u op de behandeling zult reageren, raadpleegt u best een specialist, die u de beste raad zal kunnen geven over welke methode in uw specifieke geval het meest aangewezen is.

Is tandblekende tandpasta echt efficiënt ?

De meeste tandblekende tandpasta’s die in de supermarkt worden verkocht stellen u in staat uw tandglazuur schoon te maken, maar ze kunnen niet hetzelfderesultaat opleveren als een diepgaande behandeling met de MAGIC ZERO gel door een specialist.

Na een volledige behandeling met de gel kunt u uiteraard dergelijke tandpasta’s gebruiken om het resultaat van de behandeling langer te behouden.

Is de behandeling pijnloos?

Ja, volledig.

Wat is de ideale witte kleur voor mijn tanden?

Er is niet echt sprake van een “ideale” kleur. De kleur van uw tanden moetgewoon overeenstemmen met wat u wilt. Het is aangewezen om vóór de start van de behandeling een foto te nemen en om de « winst » te vergelijken die u boektdoor de behandeling. Vergeet echter niet dat tanden die sterk verkleurd zijn, en dus eerder grijs of zwart zijn, moeilijker weer wit kunnen worden dan gele tanden die deze behandeling ondergaan.

Vanwaar komen witte vlekjes op het gebit?

Dat wordt gewoonlijk veroorzaakt door teveel fluor tijdens de ontwikkelingsfase van de tanden. Als u dit soort anomalie ziet verschijnen op uw gebit, doet u er best aan een specialist te raadplegen.